Japanorama

JAPANKE – VEĆE PLATE, ALI MANJE PLAĆENE

Japanke su prošle godine primale plate najveće u istoriji ove zemlje, ali su i dalje slabije plaćene od muškaraca. Stlano zaposlene žene u Japanu prošle godine dobijale su prosečne plate od 244 600 jena ( isto u dinarima ), što je treći rekord za redom od 2014. godine, ali je to i dalje samo 73% od plata koje primaju muškarci u Japanu.

Za poslednje dve decenije ta razlika je smanjena za 10 procenata. Oko 1990. žene su dobijale plate koje su bile 60% od onoga što su primali muškarci . Žene, međutim, rapidno preuzimaju vodeće pozicije u privredi, pa je sada 9,3% šefova, direktora i glavnih menadžera firmi u Japanu.