Japanorama

Učimo japanski – lekcija 10

U CRKVI –

Dejan i dvoje mladih Japanaca posle ručka u restoranu „Znak pitanja“ svratili su u Sabornu crkvu.

»Serbia đin no šukjo va nan desu ka?« pitaju Japanci Dejana, a to znači »Kakva je vera kod Srba?« ili bukvalno »Šta je vera kod Srba?«

»Kristo kjo desu«, odgovara Dejan, a to znači »Hrišćanska vera«.

»Katoriku šukjo to ćigau desu ka?« pitaju Japanci, a to znači »Da li je različita od katoličke vere?«

»Hai, ćotto ćigau desu. Girišja sekjo to nitemasu«, odgovara Dejan. To znači »Da, malo je različita. Liči na Grčku pravoslavnu veru«.

»Kono kjokai de kekkon šiki o jattemasu ka?« pita Japanka, a to znači »Da li se u ovoj crkvi odigravaju venčanja?«

»Hai, jattemasu«, kaže Dejan, a to znači »Da odigravaju se«.

»Anata va kekkon šitemasu ka?« pita Dejan Japanca, a to znači »Da li si ti oženjen?«

»Iie, dokušin desu«, odgovara Japanac, što znači » Ne, neoženjen sam«.

»Vataši mo soo desu«, kaže Japanka, što znači »I ja sam isto tako«.

»De mo, kono kjokai de kekkon šiki o jaritai desu«, dodaje Japanka, što znači »Ali, u ovoj crkvi bi volela da se venčam«.

To je bila naša deseta lekcija japanskog jezika, koja će vam pomoći da se snađete, ako naiđete na došljaka iz Japana, kome želite da pomognete.

Ponovimo reči koje smo naučili:

»Serbia đin no šukjo va nan desu ka?« znači »Kakva je vera kod Srba?« ili bukvalno »Šta je vera kod Srba?«

»Kristo kjo desu« znači »Hrišćanska vera«.

»Katoriku šukjo to ćigau desu ka?« znači »Da li je različita od katoličke vere?«

»Hai, ćotto ćigau desu. Girišja sekjo to nitemasu« znači »Da, malo je različita. Liči na Grčku pravoslavnu veru«.

»Kono kjokai de kekkon šiki o jattemasu ka?« znači »Da li se u ovoj crkvi odigravaju venčanja?«

»Hai, jattemasu« znači »Da odigravaju se«.

»Anata va kekkon šitemasu ka?« znači »Da li si ti oženjen?«

»Iie, dokušin desu« znači » Ne, neoženjen sam«.

»Vataši mo soo desu« znači »I ja sam isto tako«.

»De mo, kono kjokai de kekkon šiki o jaritai desu« znači »Ali, u ovoj crkvi bi volela da se venčam«.

Evo, i naša deseta lekcija japanskog jezika je završena. Slušajte nas i dalje, pa, kada naiđete na došljaka iz Japana, neće vam biti teško.

„Mata ne“ a to, setimo se, znači „Vidimo se ponovo“ ili „Družimo se ponovo“

„Mata ne“.