Japanorama

Učimo japanski – lekcija 9

U RESTORANU –

Dejan i dvoje mladih Japanaca posle šetnje Kalemegdanskom tvrđavom došli su do Saborne crkve i restorana „Znak pitanja“.

»Kono restoran va oiši desu ka?« pita Japanka Dejana dok sedaju ispred restorana, a to znači »Da li je hrana u ovom restoranu ukusna?« ili bukvalno »Da li je ovaj restoran ukusan?«

»Hai, oiši desu«, odgovara Dejan, a to znači »Da ukusna je«.

»Nani ga ićiban oiši desu ka?« pita Japanac, a to znači »Šta je najukusnije?«

»Hanbagu to mućkalica va zettai oiši desu. Koko no daihjoteki na rjori desu«, kaže Dejan, a to znači »Pljeskavica i mućkalica su sigurno ukusni. To su jela koja su originalna ovde« ili bukvalno »To su jela koja mogu da nas predstave«.

»Đa, sore o tanomimašjo«, kaže Japanka, što znači »Pa, hajde da to naručimo«.

»Nomimono va?« pita Dejan kad je kelner došao, a to znači »A piće?«

»Vataši va mineraru votaa ni šimasu«, odgovara Japanka, što znači »Ja ću mineralnu vodu«.

»Otoko va biiru ni šimašjo«, dodaje Japanac, što znači »Mi muškarci naručimo pivo« ili bukvalno »Mi muškarci budimo za pivo«.

»So šimašjo«, odgovara Dejan, što znači »Učinimo to«.

To je bila naša deveta lekcija japanskog jezika, koja će vam pomoći da se snađete, ako naiđete na došljaka iz Japana, kome želite da pomognete.

Ponovimo reči koje smo naučili:

»Kono restoran va oiši desu ka?« znači »Da li je hrana u ovom restoranu ukusna?« ili bukvalno »Da li je ovaj restoran ukusan?«

»Hai, oiši desu« znači »Da ukusna je«.

»Nani ga ićiban oiši desu ka?« znači »Šta je najukusnije?«

»Hanbagu to mućkalica va zettai oiši desu. Koko no daihjoteki na rjori desu« znači »Pljeskavica i mućkalica su sigurno ukusni. To su jela koja su originalna ovde« ili bukvalno »To su jela koja mogu da nas predstave«.

»Đa, sore o tanomimašjo« znači »Pa, hajde da to naručimo«.

»Nomimono va?« znači »A piće?«

»Vataši va mineraru votaa ni šimasu« znači »Ja ću mineralnu vodu«.

»Otoko va biiru ni šimašjo« znači »Mi muškarci naručimo pivo« ili bukvalno »Mi muškarci budimo za pivo«.

»So šimašjo« znači »Učinimo to«.

Evo, i naša deveta lekcija japanskog jezika je završena. Slušajte nas i dalje, pa, kada naiđete na došljaka iz Japana, neće vam biti teško.

„Mata ne“ a to, setimo se, znači „Vidimo se ponovo“ ili „Družimo se ponovo“

„Mata ne“.