Japanorama

Učimo japanski – lekcija 8

LEP POGLED –

Dejan i dvoje mladih Japanaca šetaju se Kalemegdanskom tvrđavom.

„Kono đosai va furui desu ka?“ pita Japanka, što znači „Da li je ova tvrđava stara?“

„Hai, totemo furui desu“, odgovara Dejan, a to znači „Da, veoma je stara“.

„Rooma đidai ni mo koko ni arimašita ka?“ pita Japanac, a to znači „Da li je ovde postojala i u Rimsko doba?“

„Hai, sono toki no namae va Singidunum dešita“, kaže Dejan, što znači „Da, u to vreme ime joj je bilo Singidunum“.

„Beogrado no namae va do iu imi desu ka?“ pita Japanac, a to znači „Kakvo je značenje imena Beograd?“

„Imi va široi maći desu“ kaže Dejan, a to znači „Značenje mu je Beli grad“.

„Kono nagame va kirei desu ne!“ kaže Japanka, što znači „Ovaj pogled je mnogo lep“.

„Hai, koko de va Sava gava to Donau gava ga gorju suru tokoro desu“, kaže Dejan, a to znači „Da, ovo je mesto gde se reka Sava uliva u reku Dunav“ ili bukvalno „Da ovo je mesto gde se spajaju reka Sava i reka Dunav“.

»Šjašin torimašjo«, kaže Japanac, a to znači »Hajde da fotografišemo«.

»Vataši mo torimasu«, kaže Japanka, a to znači »I ja ću da fotografišem«.

To je bila naša osma lekcija japanskog jezika, koja će vam pomoći da se snađete, ako naiđete na došljaka iz Japana, kome želite da pomognete.

Ponovimo reči koje smo naučili:

„Kono đosai va furui desu ka?“ znači „Da li je ova tvrđava stara?“

„Hai, totemo furui desu“ znači „Da, veoma je stara“.

„Rooma đidai ni mo koko ni arimašita ka?“ znači „Da li je ovde postojala i u Rimsko doba?“

„Hai, sono toki no namae va Singidunum dešita“ znači „Da, u to vreme ime joj je bilo Singidunum“.

„Beogrado no namae va do iu imi desu ka?“ znači „Kakvo je značenje imena Beograd?“

„Imi va široi maći desu“ znači „Značenje mu je Beli grad“.

„Kono nagame va kirei desu ne!“ znači „Ovaj pogled je mnogo lep“.

„Hai, koko de va Sava gava to Donau gava ga gorju suru tokoro desu“ znači „Da, ovo je mesto gde se reka Sava uliva u reku Dunav“ ili bukvalno „Da ovo je mesto gde se spajaju reka Sava i reka Dunav“.

»Šjašin torimašjo« znači »Hajde da fotografišemo«.

»Vataši mo torimasu« znači »I ja ću da fotografišem«.

Evo, i naša osma lekcija japanskog jezika je završena. Slušajte nas i dalje, pa, kada naiđete na došljaka iz Japana, neće vam biti teško.

„Mata ne“ a to, setimo se, znači „Vidimo se ponovo“ ili „Družimo se ponovo“

„Mata ne“.