Japanorama

Učimo japanski – lekcija 7

KOLIKO JE DALEKO?

Dejan i dvoje mladih Japanaca hodaju Knez Mihailovom ulicom prema Kalemegdanu.

„Karemegdan koen va toi desu ka?“ pita Japanka, a to znači „Da li je park Kalemegdan daleko?“

„Iie, ćikai desu“ odgovara Dejan, a to znači, „Ne, blizu je“.

„Aruite ikaremasu ka?“ pita Japanac, što znači „Da li može da se ide pešice?“

„Hai, go hun de cukimasu“, odgovara Dejan, a to znači „Da, stiže se za pet minuta“.

„Ćikai desu ne!“ obraduju se Japanci, a to znači „Baš je blizu!“

„Beogrado va Nihon no maći to kurabete, ćiisai maći desu“, kaže Dejan, a to znači „Kad se uporedi sa japanskim gradovima, Beograd je mali grad“.

„Honto desu ne. Tokio va totemo ookii maći desu“, kaže Japanka, a to znači „Stvarno je tako. Tokio je veoma veliki grad“.

»Mo cukimašita. Kono mići o vatattara Karemegdan koen ni haerimasu«, kaže Dejan, a to znači »Već smo stigli. Kad pređemo ovu ulicu, ulazimo u park Kalemegdan«.

»Ki o cukete, vatarimašjo!« kaže Japanka, a to znači »Pažljivo pređimo«.

To je bila naša sedma lekcija japanskog jezika, koja će vam pomoći da se snađete, ako naiđete na došljaka iz Japana, kome želite da pomognete.

Ponovimo reči koje smo naučili:

„Karemegdan koen va toi desu ka?“ znači „Da li je park Kalemegdan daleko?“

„Iie, ćikai desu“ znači, „Ne, blizu je“.

„Aruite ikaremasu ka?“ znači „Da li može da se ide pešice?“

„Hai, go hun de cukimasu“ znači „Da, stiže se za pet minuta“.

„Ćikai desu ne!“ znači „Baš je blizu!“

„Beogrado va Nihon no maći to kurabete, ćiisai maći desu“ znači „Kad se uporedi sa japanskim gradovima, Beograd je mali grad“.

„Honto desu ne. Tokio va totemo ookii maći desu“ znači „Stvarno je tako. Tokio je veoma veliki grad“.

»Mo cukimašita. Kono mići o vatattara Karemegdan koen ni haerimasu« znači »Već smo stigli. Kad pređemo ovu ulicu, ulazimo u park Kalemegdan«.

»Ki o cukete, vatarimašjo!« znači »Pažljivo pređimo«.

Evo, i naša sedma lekcija japanskog jezika je završena. Slušajte nas i dalje, pa, kada naiđete na došljaka iz Japana, neće vam biti teško.

„Mata ne“ a to, setimo se, znači „Vidimo se ponovo“ ili „Družimo se ponovo“

„Mata ne“.