Japanorama

Učimo japanski – lekcija 6

KOLIKO IMAŠ GODINA?

Dejan i dvoje mladih Japanaca su u kafeu na beogradskom Trgu Republike i zovu kelnera da plate.

»Vataši no koohi va ikura desu ka?« pita mlada Japanka, a to znači »Koliko košta moja kafa?«

»Hjaku sanđu dinaru desu«, odgovara Dejan, a to znači »Sto trideset dinara«.

»Vataši mo onađi desu« kaže mladi Japanac, što znači »I ja sam isto« ili »I za mene je isto«.

»So desu«, kaže Dejan, što, kao što znamo, znači »Tako je«.

Njih troje izlaze iz kafea i kreću Knez Mihailovom ulicom.

»Nan sai des ka?« pita Dejan mladog Japanca, što znači »Koliko imaš godina?« ili »Koliko imate godina?«

»Vatakuši va niđu go sai desu«, odgovara Japanac, što znači »Ja imam dvadeset pet godina«.

»Vataši va niđu ići desu« kaže Japanka, što znači »Ja imam dvadeset jednu godinu«.

»Honto des ka? Motto vakaku miemasu ne!« iznenadi se Dejan, a to znači » Stvarno? Izgledate mnogo mlađe!«

»Nihon đin va icumo vakaku miemasu jo!« kaže Japanka, a to znači »Japanci uvek izgledaju mlađi«.

»Dejan va ikucu desu ka?« pita Japanac, a to znači »Koliko si ti star?« ili bukvalno »Koliko je Dejan star?«

» Niđu ni desu«, odgovara Dejan, a to znači »Imam dvadeset dve«.

To je bila naša šesta lekcija japanskog jezika, koja će vam pomoći da se snađete, ako naiđete na došljaka iz Japana, kome želite da pomognete.

Ponovimo reči koje smo naučili:

»Vataši no koohi va ikura desu ka?« znači »Koliko košta moja kafa?«

»Hjaku sanđu dinaru desu« znači »Sto trideset dinara«.

»Vataši mo onađi desu« znači »I ja sam isto« ili »I za mene je isto«.

»So desu« znači »Tako je«.

»Nan sai des ka?« znači »Koliko imaš godina?« ili »Koliko imate godina?«

»Vatakuši va niđu go sai desu« znači »Ja imam dvadeset pet godina«.

»Vataši va niđu issai desu« znači »Ja imam dvadeset jednu godinu«.

»Honto des ka? Motto vakaku miemasu ne!« znači » Stvarno? Izgledate mnogo mlađe!«

»Nihon đin va icumo vakaku miemasu jo!« znači »Japanci uvek izgledaju mlađi«.

»Dejan va ikucu desu ka?« znači »Koliko si ti star?« ili bukvalno »Koliko je Dejan star?«

» Niđu ni desu« znači »Imam dvadeset dve«.

Evo, i naša šesta lekcija japanskog jezika je završena. Slušajte nas i dalje, pa, kada naiđete na došljaka iz Japana, neće vam biti teško.

„Mata ne“ a to, setimo se, znači „Vidimo se ponovo“ ili „Družimo se ponovo“

„Mata ne“.