Japanorama

Učimo japanski – lekcija 5

O BEOGRADU –

Dejan i dvoje mladih Japanaca sede u kafeu na beogradskom Trgu Republike.

»Beogrado no maći va suki desu ka?« pita Dejan, a to znači »Da li vam se sviđa Beograd kao grad?« ili bukvalno »Da li vam se sviđa grad Beograd?«

»Totemo kirei na maći desu!« kaže mlada Japanka, a to znači »Veoma je lep grad!« ili bukvalno »Potpuno je lep grad!«

»Šikaši, koko šika mite imasen jo!« uzvikne mladi Japanac, a to znači »Ipak, ništa nismo videli sem ovoga ovde«

»Vatašitaći va ima kita bakari desu« objašnjava devojka, a to znači »Mi smo sada tek stigli«.

»Do jatte kimašita ka?« pita Dejan, što znači »Kako ste došli?« ili »Čime ste došli?«

»Denšja de kimašita«, odgovara mladić, a to znači »Došli smo vozom«. I dodaje »Budapesto kara kimašita« što znači »Došli smo iz Budimpešte«

Devojka otvara ruksak, vadi knjigu i otvara stranicu na kojoj je mapa Beograda.

»Karemegdan koen va doko desu ka?« pita ona, a to znači »Gde je park Kalemegdan?«.

Zapamtite da Japanci ne mogu da najbolje izgovore glas L, pa se on kod njih obično pretvori u R.

»Koko va Karemegdan desu«, pokazuje Dejan na mapi, a to znači »Ovde je Kalemegdan«.

»Išjo ni ikimašjo ka?« dodaje Dejan, a to znači »Da krenem zajedno sa vama?« ili »Da idem zajedno sa vama?«

»II desu ne!«, uzviknu Japanci a to znači » (Uh ) to je dobro!«

To je bila naša peta lekcija japanskog jezika, koja će vam pomoći da se snađete, ako naiđete na došljaka iz Japana, kome želite da pomognete.

Ponovimo reči koje smo naučili:

»Beogrado no maći va suki desu ka?« znači »Da li vam se sviđa Beograd kao grad?« ili bukvalno »Da li vam se sviđa grad Beograd?«

»Totemo kirei na maći desu!« znači »Veoma je lep grad!« ili bukvalno »Potpuno je lep grad!«

»Šikaši, koko šika mite imasen jo!« znači »Ipak, ništa nismo videli sem ovoga ovde«

»Vatašitaći va ima kita bakari desu« znači »Mi smo sada tek stigli«.

»Do jatte kimašita ka?« znači »Kako ste došli?« ili »Čime ste došli?«

»Denšja de kimašita« znači »Došli smo vozom«.

»Budapesto kara kimašita« znači »Došli smo iz Budimpešte«.

»Karemegdan koen va doko desu ka?« znači »Gde je park Kalemegdan?«.

»Koko va Karemegdan desu« znači »Ovde je Kalemegdan«.

»Išjo ni ikimašjo ka?« znači »Da krenem zajedno sa vama?« ili »Da idem zajedno sa vama?«

»II desu ne!« znači » To je dobro!« ili » (Uh ) to je dobro!«

Evo, i naša peta lekcija japanskog jezika je završena. Slušajte nas i dalje, pa, kada naiđete na došljaka iz Japana, neće vam biti teško.

„Mata ne“ a to, setimo se, znači „Vidimo se ponovo“ ili „Družimo se ponovo“

„Mata ne“.