Japanorama

Učimo japanski – lekcija 4

DEVOJKE I MLADIĆI –

Dejan i dvoje mladih Japanaca, koji su se samo nekoliko minuta pre toga sreli u beogradskoj Knez Mihailovoj ulici, sede u kafeu na Trgu republike, gledajući ljude koji prolaze.

»Beogurado no đosei va minna kirei desu ne!«, kaže mladi Japanac zadivljeno, a to znači »Beogradske devojke su sve lepe, zar ne!?«.

»Serubia no đosei va minna kirei desu!« uzvikne ponosno Dejan, a to znači »Sve devojke iz Srbije su lepe!«

»De mo dansei mo steki đanai des ka?« dodaje devojka, a to znači »Ali, zar i muškarci nisu zgodni?«.

»Hai, steki desu« kaže Dejan, što znači »Da zgodni su«, pa dodaje: »De mo, Nihon no đosei mo kirei desu?«, a to znači »Ali, i japanske devojke su lepe?«

»Iie, anmari kirei de va arimasen«, kaže skromno devojka, a to znači »Ne, nisu baš lepe«.

»Jamakava san va kavai desu ke do…« kroz smeh kaže Dejan, a to znači »Ali, gospođica Jamakava je slatka…«

»Sore va o seiđi desu« odgovara devojka pocrvenevši, a to znači »To je samo kompliment«.

»Iie, honto no koto desu« insistira Dejan, a to znači »Ne, to je stvarno tako«, ili bukvalno »To je istinita stvar«.

»Arigatoo gozaimasu«, kaže devojka, što znači »Hvala lepo«.

»Doo itašimašite« odgovara Dejan, a to znači »Nema na čemu«.

To je bila naša četvrta lekcija japanskog jezika, koja će vam pomoći da se snađete, ako naiđete na došljaka iz Japana, kome želite da pomognete.

Ponovimo reči koje smo naučili:

»Beogurado no đosei va minna kirei desu ne!« znači »Beogradske devojke su sve lepe, zar ne!?«.

»Serubia no đosei va minna kirei desu!« znači »Sve devojke iz Srbije su lepe!«

»De mo dansei mo steki đanai des ka?« znači »Ali, zar i muškarci nisu zgodni?«.

»Hai, steki desu« znači »Da zgodni su«

»De mo, Nihon no đosei mo kirei desu?« znači »Ali, i japanske devojke su lepe?«

»Iie, anmari kirei de va arimasen« znači »Ne, nisu baš lepe«.

»Jamakava san va kavai desu ke do…« znači »Ali, gospođica Jamakava je slatka…«

KAVAI znači slatka. Desu ke do …na kraju rečenice prevodi se kao ALI

»Sore va o seiđi desu« znači »To je samo kompliment«.

»Iie, honto no koto desu« znači »Ne, to je stvarno tako«, ili bukvalno »To je istinita stvar«.

»Arigatoo gozaimasu« znači »Hvala lepo«.

»Doo itašimašite« znači »Nema na čemu«.

Evo, i naša četvrta lekcija japanskog jezika je završena. Slušajte nas i dalje, pa, kada naiđete na došljaka iz Japana, neće vam biti teško.

„Mata ne“ a to, setimo se, znači „Vidimo se ponovo“ ili „Družimo se ponovo“

„Mata ne“.