Japanorama

Učimo japanski – lekcija 2

U KAFEU –

Dejan i dvoje mladih Japanaca sede u kafeu na Trgu Republike u Beogradu. Dogovaraju se šta će da naruče.

„Nani o nomimasu ka?“ kaže Dejan. To znači: „Šta ćete da pijete?“ ili „Šta ćeš da piješ?“.

„Koohi onegai šimasu“, kaže mladić. To znači „Molim Vas kafu“.

„Vataši mo koohi desu“, kaže devojka. To znači „I ja ću kafu“.

„Donna koohi ga ii desu ka?“, pita Dejan, a to znači „Kakvu kafu želite?“ ili bukvalno „Kakva vam je kafa dobra?“

„Esupreso o onegai šimasu“, kažu i mladić i devojka u jedan glas, što znači „Molim Vas espreso“.

„Anata va nani o nomimasu ka?“ pita devojka, što znači „Šta ćete Vi piti?“

„Vataši va đusu o tanomimasu“, kaže Dejan, što znači „Ja ću naručiti sok“.

„Kono hiroba no namae va nan desu ka?“, pita Dejana mladi Japanac, a to znači „Kako je ime ovom trgu?“ ili „Kako je naziv ovom trgu?“

„Kjovakoku hiroba desu“, odgovara Dejan, a to znači „Trg Republike“ ili „Naziv mu je Trg Republike“.

To je bila naša druga lekcija japanskog jezika, koja će vam pomoći da se snađete, ako naiđete na došljaka iz Japana, kome želite da pomognete.

Ponovimo reči koje smo naučili:

„Nani o nomimasu ka?“ znači: „Šta ćete da pijete?“ ili „Šta ćeš da piješ?“.

„Kohi onegai šimasu“ znači „Molim Vas kafu“.

„Vataši“znači JA , a „Koohi“ znači KAFA.

„Donna koohi ga ii desu ka?“ znači „Kakvu kafu želite?“ ili bukvalno „Kakva vam je kafa dobra?“

„Esupreso“ je japanska reč za ESPRESO, a „Onegai šimasu“ znači „Molim Vas“.

„Anata va nani o nomimasu ka?“ znači „Šta ćete Vi piti?“

„Vataši va đusu o tanomimasu“ znači „Ja ću naručiti sok“.

„Vataši“ znači „Ja“, a „Anata“ znači „Vi“.

„Kono hiroba no namae va nan desu ka?“ znači „Kako je ime ovom trgu?“ ili „Kako je naziv ovom trgu?“

„Kjovakoku hiroba“ znači „Trg Republike“, a desu je sadašnje vreme od glagola biti. Zapamtite tu reč, jer ćemo je često upotrebljavati.

„Kjovakoku“ znači „republika“.

Evo, i naša druga lekcija japanskog jezika je završena. Slušajte nas i dalje, pa, kada naiđete na došljaka iz Japana, neće vam biti teško.

„Mata ne“ a to, setimo se, znači „Vidimo se ponovo“ ili „Družimo se ponovo“

„Mata ne“.